Erodium malacoides (L.) L’Hér.

filamaria

Família: Geraniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: herbassars ruderals, fruiterars, marges de camps, descampats
Sectors: Guilleries, plana