Erodium moschatum (L.) L’Hér.

cargola moscada

Família: Geraniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, fruiterars, marges de camps, descampats
Sectors: Guilleries, plana