Ervilia hirsuta (L.) Opiz

[Vicia hirsuta (L.) Gray]

veça

Família: Fabaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana