Ervum tetraspermum L.

[Vicia tetrasperma (L.) Schreb.]

veça

Família: Fabaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana