Brassicaceae

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

allenc

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos de ribera, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Alyssum alyssoides (L.) L.

herba de la ràbia

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, pradells terofítics, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

arabidopsis

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, sorrals, herbeis
Sectors: Guilleries, plana

Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb.

[A. hirsuta subsp. gerardi Hartm. f.]

àrabis hirsuta

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals, vores de camins
Sectors: Guilleries

Barbarea vulgaris R. Br.

herba de Santa Bàrbara

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars de ribera
Sectors: Guilleries, plana

Biscutella laevigata [aggr.]

[B. laevigata L. sensu Bolòs & Vigo]

herba de les llunetes

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos sorrencs, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Brassica fruticulosa Cirillo subsp. fruticulosa

bràssica fruticulosa

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, vores de camins, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Brassica montana Pourr.

[B. oleracea subsp. robertiana (Gay) Rouy & Foucaud]

col borda

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, rocams
Sectors: Guilleries

Brassica oleracea L.

col

Família: Brassicaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Brassica rapa L.

colza

Família: Brassicaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: plana

Bunias erucago L.

mostallola

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Calepina irregularis (Asso) Thell.

calepina

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, cunetes
Sectors: Guilleries

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

sarronets de pastor

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, pradells terofítics, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Capsella rubella Reut.

[C. bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobkirk]

sarronets de pastor

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, pradells terofítics, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Cardamine amporitana Sennen & Pau

[C. amara subsp. olotensis O. Bolòs]

cardamina amarga

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries

Cardamine flexuosa With.

cardamina flexuosa

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries, plana

Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz

canuguera

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, avellanoses
Sectors: Guilleries

Cardamine hirsuta L.

cardamina hirsuta

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, sorrals, prats, herbeis
Sectors: Guilleries, plana

Cardamine impatiens L. subsp. impatiens

cardamina de verneda

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Cardamine occulta Hornem.

Família: Brassicaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals i codolars fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp. erucoides

ravenissa blanca

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, descampats, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana

Diplotaxis muralis (L.) DC. subsp. muralis

ruca

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: plana

Draba verna (L.) DC.

[Erophila verna (L.) DC.; E. verna subsp. spathulata (Láng) Vollm.; E. verna subsp. praecox (Steven) Walters]

eròfila

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Drabella muralis (L.) Fourr.

[Draba muralis L.]

draba de paret

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos sorrencs humits
Sectors: Guilleries

Eruca vesicaria (L.) Cav.

[E. vesicaria subsp. sativa (Mill.) Thell.]

ruca

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: descampats
Sectors: Guilleries

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.

ravenissa incana

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Iberis linifolia L. subsp. linifolia

[I. linifolia subsp. dunalii (Bubani) Valdés]

viudeta

Família: Brassicaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: suredes, vores de pistes forestals, talussos saulonosos
Sectors: Guilleries, plana

Lepidium campestre (L.) R. Br.

lepidi campestre

Família: Brassicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Lepidium didymum L.

[Coronopus didymus (L.) Sm.]

cervina

Família: Brassicaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sòls calcigats, solars, descampats, parcs, voreres
Sectors: Guilleries, plana

Lepidium draba L. subsp. draba

[Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba]

bàbol

Família: Brassicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges
Sectors: Guilleries