Euphorbiaceae

Acalypha rhomboidea Raf.

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides

lleteresa de bosc

Família: Euphorbiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: boscos humits, boscos de ribera
Sectors: Guilleries, plana

Euphorbia cyparissias L.

lleteresa de fulla estreta

Família: Euphorbiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: marges de camps, fenassars, prats
Sectors: Guilleries, plana

Euphorbia exigua L. subsp. exigua

eufòrbia exigua

Família: Euphorbiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: plana

Euphorbia falcata L. subsp. falcata

lletera falcada

Família: Euphorbiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: plana

Euphorbia flavicoma DC. subsp. flavicoma

lletera de la serra de Mariola

Família: Euphorbiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: matollars, prats secs
Sectors: plana

Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia

lleterola d’hort

Família: Euphorbiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal, vores de camins, camps, horts, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Euphorbia lathyris L.

cagamuja

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos i plantacions de ribera, herbassars humits
Sectors: Guilleries

Euphorbia maculata L.

[Chamaesyce maculata (L.) Small]

lleterola maculada

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord i Central)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls calcigats, camins, solars, parcs, fruiterars, vivers
Sectors: Guilleries, plana

Euphorbia nutans Lag.

[Chamaesyce nutans (Lag.) Small]

lleterola nutant

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, vivers, marges de camps
Sectors: Guilleries

Euphorbia peplus L.

lleterola peplus

Família: Euphorbiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins, horts
Sectors: Guilleries, plana

Euphorbia platyphyllos L.

lleteresa

Família: Euphorbiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins
Sectors: plana

Euphorbia prostrata Aiton

[Chamaesyce prostrata (Aiton) Small]

lleterola prostrada

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls calcigats, camins, solars, parcs, fruiterars, vivers
Sectors: Guilleries, plana

Euphorbia segetalis L.

lleteresa de camp

Família: Euphorbiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Euphorbia serpens Kunth

lletera

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls calcigats, solars, descampats
Sectors: plana

Euphorbia verrucosa L.

lleteresa berrugosa

Família: Euphorbiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals, vores de camins
Sectors: plana

Euphorbia villosa Willd.

[E. illirica Lam.]

lleteresa pilosa

Família: Euphorbiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: plana

Mercurialis annua L.

melcoratge

Família: Euphorbiaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, descampats, vores de camins, herbassars ruderals, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana

Mercurialis perennis L.

melcoratge de bosc

Família: Euphorbiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries