Rosaceae

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria

agrimònia

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fenassars, vores de camins, marges de camps, herbassars humits, cunetes
Sectors: Guilleries, plana

Agrimonia eupatoria L. subsp. major (Boiss.) Iamonico

[A. grandis C. A. Meyer, nom. inval.]

agrimònia

Família: Rosaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars
Sectors: Guilleries

Amelanchier ovalis Medik.

corner

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: roques
Sectors: Guilleries, plana

Aphanes arvensis L.

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells sorrencs, prats pasturats, sembrats
Sectors: Guilleries, plana

Aphanes australis Rydb.

[A. microcarpa auct.]

Família: Rosaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells sorrencs, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana

Aria edulis (Willd.) M. Roem.

[Sorbus aria (L.) Crantz]

moixera

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Cormus domestica (L.) Spach

[Sorbus domestica L.]

server

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, marges de camps, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Cotoneaster coriaceus Franch.

[C. lacteus W.W. Sm.]

cornera

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: plana

Cotoneaster pannosus Franch.

cornera

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de camins, talussos
Sectors: Guilleries, plana

Crataegus monogyna Jacq.

arç blanc

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vorades forestals humides, bardisses, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

nesprer del Japó

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: sots humits, vores de camins, bardisses
Sectors: plana

Filipendula vulgaris Moench

filipèndula

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, herbassars humits
Sectors: plana

Fragaria vesca L. subsp. vesca

maduixera

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, talussos humits, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Fragaria viridis Weston

maduixera borda

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: plana

Geum urbanum L.

herba de Sant Benet

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Malus domestica (Borkh.) Borkh.

[Pyrus malus subsp. mitis (Wallr.) Syme]

pomera

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: bardisses, vorades forestals humides
Sectors: plana

Malus sylvestris (L.) Mill.

[Pyrus malus L.]

pomera borda

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: bardisses, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Potentilla argentea L.

potentil·la argentina

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, vorades herbàcies, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

tormentil·la

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Potentilla neumanniana Rchb.

herba roja

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats secs, matollars clars
Sectors: plana

Potentilla reptans L.

gram negre

Família: Rosaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sòls calcigats, prats, vores de camins, descampats, solars abandonats
Sectors: Guilleries, plana

Potentilla sterilis (L.) Garcke

fragassa de bosc

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis, talussos humits
Sectors: Guilleries, plana

Poterium sanguisorba L. subsp. balearica (Nyman) Stace

[Sanguisorba minor subsp. balearica (Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro; S. minor subsp. muricata (Bonnier & Layens) Briq.; S. minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout.]

pimpinella petita

Família: Rosaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fenassars, prats, marges de camps, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Prunus avium L.

cirerer

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, bardisses, fondals humits
Sectors: Guilleries

Prunus cerasifera Ehrh.

prunera vermella

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: bardisses, terrasses fluvials, vorades forestals humides
Sectors: plana

Prunus domestica L.

prunera

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: bardisses, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb

ametller

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: marges, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica

llorer-cirer de Portugal

Família: Rosaceae
Regió: macaronèsica
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: sots humits
Sectors: Guilleries

Prunus persica (L.) Batsch

presseguer

Família: Rosaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: marges, terrasses fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Prunus spinosa L.

aranyoner

Família: Rosaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: bardisses, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana