Alismataceae

Alisma plantago-aquatica L.

plantatge d’aigua

Família: Alismataceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: basses, cursos d’aigua, recs
Sectors: Guilleries, plana