Amaranthaceae

Amaranthus albus L.

marxant blanc

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, descampats, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries

Amaranthus blitoides S. Watson

marxant blitoide

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal
Sectors: Guilleries, plana

Amaranthus caudatus L.

moc de gall

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins
Sectors: plana

Amaranthus deflexus L.

amarant deflex

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: descampats, vegetació ruderal
Sectors: plana

Amaranthus emarginatus Uline & W. L. Bray

[A. blitum subsp. emarginatus (Uline & W.L. Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol]

marxant

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: horts, herbassars ruderals, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Amaranthus hybridus L.

[A. cruentus auct., non L.]

marxant menut

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, conreus herbacis de regadiu, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Amaranthus hypochondriacus L.

[A. hybridus subsp. hypochondriacus (L.) Thell.]

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Amaranthus retroflexus L.

marxant gros

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord i Central)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, rostolls, descampats, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Atriplex patula L.

salat de fulla estreta

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vegetació ruderal
Sectors: plana

Atriplex prostrata DC.

[A. hastata auct.]

herba molla

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal
Sectors: plana

Beta vulgaris L.

bleda

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, descampats, solars
Sectors: plana

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

[Chenopodium murale L.]

blet de paret

Família: Amaranthaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Chenopodium album L.

blet blanc

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal, camps, horts, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

[Chenopodium ambrosioides L.]

te bord

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants

[Chenopodium botrys L.]

bodris

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de pistes forestals, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana

Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin & Clemants

[Chenopodium pumilio R. Br.]

Família: Amaranthaceae
Regió: tàxon introduït (Australàsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pistes i tallades forestals, terrasses fluvials
Sectors: plana

Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch

[Chenopodium polyspermum L.]

blet polisperm

Família: Amaranthaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Polycnemum arvense L.

Família: Amaranthaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins
Sectors: Guilleries