Anacardiaceae

Pistacia lentiscus L.

llentiscle

Família: Anacardiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes, marges forestals
Sectors: Guilleries, plana

Pistacia terebinthus L.

noguerola

Família: Anacardiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: alzinars clars, suredes
Sectors: Guilleries