Apocynaceae

Araujia sericifera Brot.

miraguà de jardí

Família: Apocynaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: bardisses, boscos de ribera, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Vinca difformis Pourr. subsp. difformis

vincapervinca

Família: Apocynaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos ombrívols, vores de recs, descampats
Sectors: Guilleries

Vinca major L. subsp. major

vinca ciliada

Família: Apocynaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: vores de camins, canyars
Sectors: Guilleries, plana

Vincetoxicum hirundinaria Medik.

masera

Família: Apocynaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals, boscos clars, matollars
Sectors: Guilleries, plana

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench

masera negra

Família: Apocynaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: matollars
Sectors: Guilleries, plana