Araceae

Arum italicum Mill.

sarriassa

Família: Araceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos de ribera i altres boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Lemna minor L.

llentia d’aigua

Família: Araceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: aigües estagnants o de corrent lent
Sectors: Guilleries, plana

Lemna minuta Kunth

llentia d’aigua

Família: Araceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: aigües estagnants o de corrent lent
Sectors: Guilleries, plana