Asphodelaceae

Aloe maculata All.

àloe maculat

Família: Asphodelaceae
Regió: tàxon introduït (Àfrica del Sud)
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, vores de camins
Sectors: Guilleries

Asphodelus cerasiferus J. Gay

porrassa

Família: Asphodelaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: relleixos rocosos
Sectors: Guilleries

Asphodelus fistulosus L.

cebollí

Família: Asphodelaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: descampats, erms, sorrals
Sectors: plana

Hemerocallis fulva (L.) L.

lliri d’un dia

Família: Asphodelaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, herbassars humits
Sectors: Guilleries