Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.

falzia negra

Família: Aspleniaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: roques
Sectors: Guilleries

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach

[Ceterach officinarum DC. subsp. officinarum]

dauradella

Família: Aspleniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: murs, fissures de roques
Sectors: Guilleries, plana

Asplenium onopteris L.

[A. adiantum-nigrum subsp. onopteris (L.) Heufler]

falzia negra

Família: Aspleniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: alzinars, suredes, vorades forestals, talussos, murs ombrívols
Sectors: Guilleries, plana

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

falzia prima

Família: Aspleniaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fissures de roques
Sectors: Guilleries

Asplenium trichomanes L.

[incl. subsp. quadrivalens D. E. Meyer]

falzia roja

Família: Aspleniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: roques, talussos humits, murs ombrívols
Sectors: Guilleries, plana