Asteraceae

Achillea millefolium L.

milfulles

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, vorades herbàcies
Sectors: Guilleries, plana

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

panigroc

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Andryala integrifolia L.

llongera integrifòlia

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: brolles, prats secs, talussos, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Anthemis arvensis L.

[incl. subsp. incrassata (Loisel.) Nyman]

camamilla borda

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins, erms, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Anthemis cotula L.

camamilla pudent

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Arctium minus (Hill) Bernh.

repalassa

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Artemisia campestris L.

[A. campestris subsp. glutinosa (Besser) Batt.]

botja llemenosa

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: descampats, erms, sorrals, terrasses fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Artemisia verlotiorum Lamotte

altamira borda

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Bellis perennis L.

margaridoia perenne

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, vores de camins, parcs
Sectors: Guilleries, plana

Bellis sylvestris Cirillo

margaridoia silvestre

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, herbassars
Sectors: Guilleries, plana

Bidens frondosa L.

bident frondós

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Bidens subalternans DC.

bident de vinya

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, cunetes, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Bidens tripartita L.

bident tripartit

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries

Calendula arvensis (Vaill.) L.

boixac de camp

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, vegetació ruderal
Sectors: Guilleries, plana

Calendula officinalis L.

calèndula

Família: Asteraceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal
Sectors: plana

Carduus pycnocephalus L.

cardot gallofer

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps, cardassars, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana

Carduus tenuiflorus Curtis

card

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps, cardassars, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana

Carlina corymbosa L. subsp. hispanica (Lam.) O. Bolòs & Vigo

[C. hispanica Lam. subsp. hispanica]

card cigrell

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fenassars, llistonars
Sectors: Guilleries, plana

Carpesium cernuum L.

bàlsam

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos humits
Sectors: Guilleries

Carthamus lanatus L. subsp. lanatus

[Kentrophyllum lanatum (L.) Duby subsp. lanatum]

card fuell

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals secs, vores de camins
Sectors: plana

Centaurea aspera L. subsp. aspera

bracera

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: descampats, vores de camins
Sectors: plana

Centaurea calcitrapa L.

obriülls

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, descampats, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana

Centaurea pectinata L.

herba del sucre

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: suredes, boscos clars, brolles
Sectors: Guilleries, plana

Chondrilla juncea L.

màstec

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: descampats, fenassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Cicerbita muralis (L.) Wallr. subsp. muralis

[Lactuca muralis (L.) Gaertn.; Mycelis muralis (L.) Dumort.]

lletuga de bosc

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Cichorium intybus L. subsp. intybus

xicoira

Família: Asteraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits, vores de camins, cunetes, prats
Sectors: Guilleries, plana

Cirsium arvense (L.) Scop.

calcida

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vegetació ruderal, cardassars
Sectors: Guilleries, plana

Cirsium palustre (L.) Scop.

cardigassa palustre

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, herbassars humits
Sectors: Guilleries

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

[C. vulgare subsp. crinitum (DC.) Arènes]

llobacarda vulgar

Família: Asteraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vegetació ruderal, cardassars
Sectors: Guilleries, plana

Cota altissima (L.) J. Gay

[Anthemis altissima L.]

cota altíssima

Família: Asteraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de pistes forestals, herbassars
Sectors: Guilleries, plana