Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

vern

Família: Betulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries, plana

Corylus avellana L.

avellaner

Família: Betulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: avellanoses, sots, boscos caducifolis
Sectors: Guilleries, plana