Boraginaceae

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. subsp. arvensis

[Lycopsis arvensis L.]

ancusa arvense

Família: Boraginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Borago officinalis L.

borratja

Família: Boraginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals nitròfils
Sectors: Guilleries, plana

Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst. subsp. arvensis

[Lithospermum arvense L. subsp. arvense]

mill de sol petit

Família: Boraginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Cynoglossum creticum Mill.

besneula crètica

Família: Boraginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: plana

Echium plantagineum L.

llengua de bou de fulla ampla

Família: Boraginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, erms, descampats, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Echium vulgare L.

llengua de bou

Família: Boraginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, erms, descampats, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp. arvensis

miosotis intermèdia

Família: Boraginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Myosotis decumbens Host subsp. teresiana (Sennen) Grau

[Myosotis sylvatica subsp. teresiana (Sennen) O. Bolòs & Vigo]

miosotis de bosc

Família: Boraginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos caducifolis
Sectors: Guilleries

Myosotis hervei Sennen

[M. palustris subsp. tuxeniana O. Bolòs & Vigo; M. tuxeniana (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs & Vigo; M. scorpioides subsp. tuxeniana (O. Bolòs & Vigo) O. Bolòs, Nuet & Panareda]

miosotis palustre

Família: Boraginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Myosotis ramosissima Rochel in Schult. subsp. ramosissima

miosotis híspida

Família: Boraginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vorades herbàcies, pradells terofítics
Sectors: plana

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau

pulmonària de fulla estreta

Família: Boraginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis, sots humits
Sectors: Guilleries, plana

Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum

consolda petita

Família: Boraginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries, plana