Campanulaceae

Campanula erinus L.

Família: Campanulaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps
Sectors: plana

Campanula persicifolia L.

campaneta blava

Família: Campanulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Campanula portenschlagiana Schult.

Família: Campanulaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: descampats, voreres
Sectors: plana

Campanula rapunculus L.

repunxó

Família: Campanulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps, fenassars
Sectors: Guilleries, plana

Campanula trachelium L.

campaneta de bosc

Família: Campanulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Jasione montana L.

jasíone montana

Família: Campanulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: brolles, pradells terofítics, talussos saulonosos, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana

Phyteuma spicatum L.

fiteuma pirinenc

Família: Campanulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: rouredes i altres boscos humits
Sectors: Guilleries