Caryophyllaceae

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.

[A. serpyllifolia subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman]

arenària

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Arenaria serpyllifolia L.

arenària

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, sorrals
Sectors: Guilleries

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet

cerasti de font

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: pistes forestals, pradells
Sectors: Guilleries

Cerastium glomeratum Thuill.

cerasti aglomerat

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins, pradells, prats
Sectors: Guilleries, plana

Cerastium pumilum Curtis

cerasti menut

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, vorades herbàcies
Sectors: Guilleries, plana

Cerastium semidecandrum L.

cerasti semidecandre

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de pistes forestals, pradells terofítics
Sectors: Guilleries

Corrigiola litoralis L. subsp. litoralis

passacamins d’areny

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, pradells sorrencs
Sectors: Guilleries, plana

Corrigiola telephiifolia Pourr.

passacamins d’areny

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: sorrals fluvials, pradells sorrencs
Sectors: Guilleries, plana

Dianthus armeria L. subsp. armeria

clavell de bosc

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Dianthus pyrenaicus Pourr. subsp. attenuatus (Sm.) Bernal, M. Laínz & Muñoz-Garm.

clavell

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: rocams, talussos
Sectors: Guilleries

Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii (Godr.) Bernal, M. Laínz & Muñoz-Garm.

[D. seguieri subsp. cadevallii (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo]]

clavell

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: vorades forestals, clarianes, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Gypsophila vaccaria (L.) Sm.

vacària

Família: Caryophyllaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps
Sectors: plana

Herniaria glabra L.

herniària glabra

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, sorrals, prats pasturats, solars
Sectors: Guilleries, plana

Moehringia pentandra J. Gay

[M. trinervia subsp. pentandra (J. Gay) Nyman]

arenària pentandra

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos ombrívols, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Moehringia trinervia (L.) Clairv.

arenària trinèrvia

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos humits, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Moenchia erecta (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

cerasti erecte

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs
Sectors: Guilleries, plana

Myosoton aquaticum (L.) Moench

morró d’aigua

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores d’aigua
Sectors: plana

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood

[P. prolifera subsp. nanteuilii (Burnat) O. Bolòs & Vigo]

clavellet prolífer

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, fenassars, vores de camins
Sectors: Guilleries

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood

clavellet prolífer

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, fenassars, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Polycarpon tetraphyllum L. subsp. tetraphyllum

policarp

Família: Caryophyllaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, pradells terofítics, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Rabelera holostea (L.) M. T. Sharples & E. Tripp

[Stellaria holostea L.]

rèvola

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos caducifolis, bardisses
Sectors: Guilleries, plana

Sagina alexandrae Iamonico

[S. subulata (Sw.) C. Presl, nom. illeg., non d’Urv.]

sagina subulada

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: prats pasturats
Sectors: Guilleries

Sagina apetala Ard.

[incl. subsp. ciliata (Fr.) Hook. f. i subsp. erecta (Hornem.) Herm.]

sagina apètala

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, conreus, sòls sorrencs, voreres
Sectors: Guilleries, plana

Saponaria ocymoides L.

falsa alfàbrega

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos saulonosos, rocams, clarianes
Sectors: Guilleries, plana

Saponaria officinalis L.

herba sabonera

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Scleranthus annuus L.

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sembrats, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries

Scleranthus polycarpos L.

[S. annuus subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens]

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana

Silene coronaria (L.) Clairv.

[Lychnis coronaria (L.) Desr.]

pessiganassos

Família: Caryophyllaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, marges
Sectors: Guilleries

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. subsp. flos-cuculi

[Lychnis flos-cuculi L. subsp. flos-cuculi]

flor de cucut

Família: Caryophyllaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits, cunetes, vorades herbàcies humides
Sectors: Guilleries, plana

Silene gallica L.

silene gàl·lica

Família: Caryophyllaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, conreus, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana