Convolvulaceae

Convolvulus althaeoides L.

corretjola de serp

Família: Convolvulaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: descampats, vores de camins
Sectors: plana

Convolvulus arvensis L.

corretjola comuna

Família: Convolvulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: camps, horts, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Convolvulus cantabrica L.

corretjola cantàbrica

Família: Convolvulaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats secs, vores de camins, erms
Sectors: Guilleries

Convolvulus sepium L.

[Calystegia sepium (L.) R. Br.]

corretjola gran

Família: Convolvulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de cursos d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Cuscuta campestris Yunck.

cabells d’àngel

Família: Convolvulaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rostolls, herbassars ruderals (parasitant diverses espècies)
Sectors: Guilleries, plana

Dichondra micrantha Urb.

Família: Convolvulaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, vores de pistes forestals, parcs
Sectors: Guilleries, plana

Ipomoea indica (Burm.) Merr.

meravella

Família: Convolvulaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: descampats, solars abandonats
Sectors: plana

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Família: Convolvulaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: bardisses, descampats, vores d’aigua
Sectors: plana