Cornaceae

Cornus sanguinea L.

sanguinyol

Família: Cornaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos humits, bardisses
Sectors: Guilleries, plana