Dryopteridaceae

Dryopteris affinis [aggr.]

[incl. subsp. affinis i subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk.]

falguera mascle

Família: Dryopteridaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, sots humits
Sectors: Guilleries

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

falguera mascle

Família: Dryopteridaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, sots humits
Sectors: Guilleries

Polystichum aculeatum (L.) Roth

falguera

Família: Dryopteridaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes i altres boscos caducifolis humits
Sectors: Guilleries

Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar

falguera

Família: Dryopteridaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: avellanoses, vernedes, sots humits
Sectors: Guilleries, plana