Ericaceae

Arbutus unedo L.

arboç

Família: Ericaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: suredes, alzinars, pinedes
Sectors: Guilleries, plana

Calluna vulgaris (L.) Hull

bruguerola

Família: Ericaceae
Regió: pluriregional
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: vorades forestals humides, brolles acidòfiles, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana

Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch

Família: Ericaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: pinedes
Sectors: Guilleries

Erica arborea L.

bruc boal

Família: Ericaceae
Regió: pluriregional
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: suredes, alzinars i altres boscos clars, brolles acidòfiles
Sectors: Guilleries, plana

Erica scoparia L. subsp. scoparia

bruc d’escombres

Família: Ericaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: brolles acidòfiles, boscos clars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Monotropa hypopitys L.

[Hypopitys monotropa Crantz; incl. var. glabra Roth (M. hypophegea Wallr.; Hypopitys hypophegea (Wallr.) G. Don)]

monòtropa

Família: Ericaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: rouredes, plantacions de coníferes
Sectors: Guilleries