Fagaceae

Castanea sativa Mill.

castanyer

Família: Fagaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits
Sectors: Guilleries

Fagus sylvatica L.

faig

Família: Fagaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: fagedes i altres boscos humits
Sectors: Guilleries

Quercus canariensis Willd.

roure africà

Família: Fagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, fondalades
Sectors: Guilleries, plana

Quercus cerrioides Willk. & Costa

roure cerrioide

Família: Fagaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits
Sectors: plana

Quercus coccifera L. subsp. coccifera

garric

Família: Fagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: matollars, marges assolellats
Sectors: plana

Quercus ilex L. subsp. ilex

alzina

Família: Fagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: alzinars i altres boscos, matollars, carenes assolellades
Sectors: Guilleries, plana

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

[incl. subsp. huguetiana Franco & G. López]

roure de fulla grossa

Família: Fagaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: rouredes, boscos humits
Sectors: Guilleries

Quercus pubescens Willd.

[Q. humilis Mill.]

roure martinenc

Família: Fagaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: rouredes, alzinars, sots humits
Sectors: Guilleries, plana

Quercus robur L.

roure pènol

Família: Fagaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: sots humits
Sectors: plana

Quercus rubra L.

roure americà

Família: Fagaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de pistes forestals, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Quercus suber L.

suro

Família: Fagaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: suredes, brolles
Sectors: Guilleries, plana