Geraniaceae

Erodium cicutarium (L.) L’Hér.

cargola cicutària

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Erodium malacoides (L.) L’Hér.

filamaria

Família: Geraniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: herbassars ruderals, fruiterars, marges de camps, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Erodium moschatum (L.) L’Hér.

cargola moscada

Família: Geraniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, fruiterars, marges de camps, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Geranium columbinum L.

gerani de colom

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vorades herbàcies, herbassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Geranium dissectum L.

gerani de fulla retallada

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vorades forestals, vores de pistes forestals, prats
Sectors: Guilleries, plana

Geranium lucidum L.

gerani lluent

Família: Geraniaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de pistes forestals ombrívoles
Sectors: Guilleries

Geranium molle L.

suassana blana

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal, camps, herbassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Geranium purpureum Vill.

[G. robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman]

herba de Sant Robert

Família: Geraniaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: alzinars, suredes, boscos clars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Geranium robertianum L.

herba de Sant Robert

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: boscos caducifolis, sots humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Geranium rotundifolium L.

suassana de fulla rodona

Família: Geraniaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vegetació ruderal, camps, herbassars, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Geranium sanguineum L.

gerani sanguini

Família: Geraniaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals, prats
Sectors: plana