Juncaceae

Juncus articulatus L. subsp. articulatus

jonquet articulat

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: basses, sòls temporalment humits, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Juncus bufonius L.

jonc de galàpet

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses, sorrals fluvials, basses de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries, plana

Juncus capitatus Weigel

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses
Sectors: Guilleries, plana

Juncus conglomeratus L.

Família: Juncaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: jonqueres, basses, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Juncus effusus L.

jonc d’estores

Família: Juncaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: jonqueres, basses, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Juncus inflexus L. subsp. inflexus

jonquina glauca

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: jonqueres, basses, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Juncus tenageia L. fil.

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses
Sectors: Guilleries, plana

Juncus tenuis Willd.

jonc tènue

Família: Juncaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: pistes forestals, sòls temporalment humits
Sectors: Guilleries, plana

Luzula campestris (L.) DC.

lúzula campestre

Família: Juncaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, brolles, prats
Sectors: Guilleries, plana

Luzula forsteri (Sm.) Lam. & DC. subsp. forsteri

lúzula de Forster

Família: Juncaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis, vorades forestals humides, talussos ombrívols
Sectors: Guilleries

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora

lúzula multiflora

Família: Juncaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, landes, prats
Sectors: Guilleries, plana

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica

lúzula selvàtica

Família: Juncaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis, talussos ombrívols
Sectors: Guilleries