Lamiaceae

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

iva artètica

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs
Sectors: Guilleries

Ajuga reptans L.

búgula

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana

Ballota nigra L.

[B. nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek]

malrubí negre

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Betonica officinalis L.

[Stachys officinalis (L.) Trevisan]

betònica

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, clarianes, boscos caducifolis
Sectors: Guilleries, plana

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. ascendens (Jord.) B. Bock

[C. menthifolium subsp. ascendens (Jord.) Govaerts; Satureja calamintha subsp. ascendens (Jord.) Briq.]

rementerola

Família: Lamiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fenassars, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. sylvaticum (Bromf.) Peruzzi & F. Conti

[Calamintha nepeta subsp. sylvatica (Bromf.) R. Morales; Satureja calamintha subsp. sylvatica (Bromf.) Briq.]

rementerola

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana

Clinopodium vulgare L.

[Satureja vulgaris (L.) Fritsch; Calamintha clinopodium Benth.]

clinopodi

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Galeopsis ladanum L. subsp. angustifolia (Hoffm.) Celak.

[G. angustifolia Hoffm.]

galeopsis vermella

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos saulonosos, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Galeopsis segetum Neck.

galeopsis blanca

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: talussos saulonosos, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit

tètrahit

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, vernedes
Sectors: Guilleries

Glechoma hederacea L.

heura de terra

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Lamium amplexicaule L.

flor robí

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, horts, vores de camins, herbassars
Sectors: Guilleries, plana

Lamium flexuosum Ten.

ortiga borda

Família: Lamiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries, plana

Lamium hybridum Vill.

lami incís

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, horts, vores de camins, herbassars
Sectors: Guilleries, plana

Lamium maculatum L.

lami maculat

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Lamium purpureum L.

lami purpuri

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vores de camins, herbassars
Sectors: Guilleries, plana

Lavandula latifolia Medik.

espígol

Família: Lamiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: matollars
Sectors: plana

Lavandula stoechas L. subsp. stoechas

tomanyí

Família: Lamiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: brolles acidòfiles, suredes, pinedes clares
Sectors: Guilleries, plana

Lycopus europaeus L.

malrubí d’aigua

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals fluvials, basses, recs
Sectors: Guilleries, plana

Melissa officinalis L.

tarongina

Família: Lamiaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, marges de camps, herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Mentha aquatica L.

menta d’aigua

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de cursos d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Mentha pulegium L.

poniol

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sòls temporalment humits, basses, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Mentha suaveolens Ehrh.

menta d’ase

Família: Lamiaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: cursos fluvials, recs, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Micromeria graeca (L.) Benth. subsp. graeca

colicosa

Família: Lamiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: fenassars, vores de camins
Sectors: plana

Origanum vulgare L.

orenga

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: vorades herbàcies, fenassars, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Prunella ×intermedia Link

[P. laciniata × P. vulgaris]

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: plana

Prunella grandiflora (L.) Scholler

[P. grandiflora subsp. pyrenaica (Gren. & Godr.) A. Bolòs & O. Bolòs]

herba del traïdor

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Prunella laciniata (L.) L.

prunel·la blanca

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos clars, matollars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Prunella vulgaris L.

herba del traïdor

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Salvia glutinosa L.

sàlvia glutinosa

Família: Lamiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries