Malvaceae

Abutilon theophrasti Medik.

soja borda

Família: Malvaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus herbacis de regadiu
Sectors: plana

Malva arborea (L.) Webb & Berthel.

[Lavatera arborea L.]

malva d’arbre

Família: Malvaceae
Regió: pluriregional
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: plana

Malva multiflora (Cav.) Soldano, Banfi & Galasso

[Lavatera cretica L.]

malva crètica

Família: Malvaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: herbassars ruderals, descampats, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Malva neglecta Wallr.

malva de fulla rodona

Família: Malvaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, descampats, vores de camins
Sectors: Guilleries

Malva nicaeensis All.

Família: Malvaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: plana

Malva parviflora L.

malva de flor petita

Família: Malvaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps
Sectors: Guilleries

Malva sylvestris L.

malva major

Família: Malvaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins, solars abandonats, herbassars ruderals, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Tilia ×europaea L.

[T. ×vulgaris Hayne; T. cordata × T. platyphyllos]

Família: Malvaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries

Tilia cordata Mill.

tell de fulla petita

Família: Malvaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries

Tilia platyphyllos Scop.

[incl. subsp. cordifolia (Besser) C.K. Schneid.]

tell de fulla grossa

Família: Malvaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries