Myrtaceae

Eucalyptus globulus Labill.

eucaliptus

Família: Myrtaceae
Regió: tàxon introduït (Australàsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: descampats, espais forestals oberts
Sectors: Guilleries

Myrtus communis L.

murta

Família: Myrtaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos clars, vorades forestals poc humides
Sectors: Guilleries, plana