Oleaceae

Fraxinus angustifolia Vahl

freixe de fulla petita

Família: Oleaceae
Regió: pluriregional
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera, basses, recs, terrasses fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior

freixe de fulla grossa

Família: Oleaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera, sots humits
Sectors: Guilleries

Ligustrum lucidum W. T. Aiton

troana

Família: Oleaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: terrasses fluvials, descampats, vorades
Sectors: Guilleries, plana

Ligustrum vulgare L.

olivereta

Família: Oleaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: vorades forestals, bardisses, boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Olea europaea L. subsp. europaea

olivera

Família: Oleaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de camins, matollars
Sectors: Guilleries, plana

Phillyrea angustifolia L.

aladern de fulla estreta

Família: Oleaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes, brolles, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana

Phillyrea latifolia L.

aladern de fulla ampla

Família: Oleaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: alzinars, matollars, vorades forestals
Sectors: Guilleries, plana