Onagraceae

Circaea lutetiana L.

herba de les encantades

Família: Onagraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, sots humits
Sectors: Guilleries

Epilobium brachycarpum C. Presl

Família: Onagraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: descampats, terres remogudes, vores de camins
Sectors: Guilleries

Epilobium hirsutum L.

epilobi hirsut

Família: Onagraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

epilobi lanceolat

Família: Onagraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: talussos humits, vores de pistes forestals, herbassars humits
Sectors: Guilleries

Epilobium montanum L.

epilobi de muntanya

Família: Onagraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Epilobium parviflorum Schreb.

epilobi parviflor

Família: Onagraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum

epilobi quadrangular

Família: Onagraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Oenothera glazioviana Micheli

[O. erythrosepala (Borbás) Borbás]

enotera

Família: Onagraceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals fluvials, herbassars humits, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries

Oenothera rosea Aiton

enotera rosa

Família: Onagraceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, cunetes, vivers
Sectors: Guilleries, plana