Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

barretet

Família: Orchidaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: prats
Sectors: plana

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

curraià blanc

Família: Orchidaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos clars, matollars
Sectors: Guilleries, plana

Epipactis helleborine (L.) Crantz

[incl. subsp. tremolsii (Pau) E. Klein]

epipactis de fulla ampla

Família: Orchidaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos i vorades forestals humits
Sectors: Guilleries

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge

[Barlia robertiana (Loisel.) Greuter]

mosques grosses

Família: Orchidaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: Guilleries

Limodorum abortivum (L.) Sw.

clavell violaci

Família: Orchidaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes
Sectors: Guilleries

Ophrys apifera Huds.

abellera

Família: Orchidaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: prats secs
Sectors: plana

Platanthera bifolia (L.) Rich.

platantera bifòlia

Família: Orchidaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos clars
Sectors: plana

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

platantera de muntanya

Família: Orchidaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Serapias lingua L.

gall

Família: Orchidaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: prats secs, descampats, cunetes
Sectors: Guilleries, plana

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

abellera espiral

Família: Orchidaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: prats secs
Sectors: plana