Orobanchaceae

Bellardia trixago (L.) All.

[Bartsia trixago L.]

Família: Orobanchaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats pasturats, erms, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Bellardia viscosa (L.) Fisch. & C. A. Mey.

boques de dragó

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats pasturats, fenassars, vores de camins
Sectors: plana

Melampyrum catalaunicum Freyn

[M. nemorosum subsp. catalaunicum (Freyn) Beauverd]

Família: Orobanchaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rouredes, castanyedes, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Melampyrum pratense L. subsp. latifolium Schübl. & G. Martens

[M. pratense subsp. oligocladum (Beauverd) Soó]

xuclador

Família: Orobanchaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rouredes, castanyedes, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus

fonollada groga

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: brolles, terrasses fluvials, pradells, sòls sorrencs, vores de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries, plana

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotinus Corb.

fonollada negra

Família: Orobanchaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats, vorades herbàcies
Sectors: Guilleries

Orobanche amethystea Thuill.

frare

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: Guilleries

Orobanche crenata Forssk.

frare de les faveres

Família: Orobanchaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps (parasitant Vicia faba)
Sectors: plana

Orobanche hederae Duby

frare de l’heura

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos, vorades (parasitant Hedera helix)
Sectors: Guilleries, plana

Orobanche minor Sm.

frare

Família: Orobanchaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars, prats (parasitant Trifolium spp. i altres espècies)
Sectors: Guilleries, plana

Orobanche rapum-genistae Thuill.

frare de ginestell

Família: Orobanchaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: matollars (parasitant genísties: Cytisus scoparius, Spartium junceum, etc.)
Sectors: Guilleries

Parentucellia latifolia (L.) Caruel

[Bellardia latifolia (L.) Cuatrec.]

Família: Orobanchaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats secs, descampats, terrasses fluvials
Sectors: plana