Oxalidaceae

Oxalis articulata Savigny

pa de cucut articulat

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries, plana

Oxalis corniculata L.

pa de cucut

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars, prats, conreus, descampats, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Oxalis debilis Kunth

[O. debilis subsp. corymbosa (DC.) O. Bolòs & Vigo]

pa de cucut corimbós

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica Central i del Sud)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, plantacions forestals de ribera
Sectors: Guilleries, plana

Oxalis dillenii Jacq.

[O. corniculata subsp. stricta (L.) Briq.]

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vivers
Sectors: Guilleries

Oxalis latifolia Kunth

pa de cucut de fulla ampla

Família: Oxalidaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana