Papaveraceae

Chelidonium majus L.

herba de les orenetes

Família: Papaveraceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos de ribera, herbassars ruderals humits, vores de recs
Sectors: Guilleries, plana

Fumaria bastardii Boreau

Família: Papaveraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, horts, marges
Sectors: Guilleries, plana

Fumaria capreolata L.

fumària enfiladissa

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, marges, vores de camins, runams, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana

Fumaria gaillardotii Boiss.

[incl. subsp. major (Maire) O. Bolòs & Vigo (F. barnolae Sennen & Pau)]

fumària major

Família: Papaveraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis

fumària oficinal

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, horts, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Fumaria parviflora Lam.

fumària de flor menuda

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Glaucium flavum Crantz

cascall marí

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals, codolars
Sectors: plana

Papaver dubium L. subsp. dubium

rosella dúbia

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Papaver rhoeas L.

rosella

Família: Papaveraceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Papaver somniferum L. subsp. setigerum (DC.) Arcang.

cascall bord

Família: Papaveraceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: plana

Papaver somniferum L. subsp. somniferum

cascall

Família: Papaveraceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana