Pinaceae

Cedrus deodara (G. Don) Loudon

cedre de l’Himàlaia

Família: Pinaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Pinus halepensis Mill.

pi blanc

Família: Pinaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: pinedes, boscos clars
Sectors: plana

Pinus pinaster Aiton

pinastre

Família: Pinaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: pinedes, boscos clars, brolles
Sectors: Guilleries, plana

Pinus pinea L.

pi pinyer

Família: Pinaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: pinedes, boscos clars, brolles
Sectors: Guilleries, plana

Pinus radiata D. Don

pi insigne

Família: Pinaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de pistes forestals, boscos humits
Sectors: Guilleries

Pinus sylvestris L.

pi roig

Família: Pinaceae
Regió: pluriregional
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: pinedes, boscos clars
Sectors: Guilleries

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

avet de Douglas

Família: Pinaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de pistes forestals, boscos humits
Sectors: Guilleries