Plantaginaceae

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.

anarrínum

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: pradells terofítics, sorrals, talussos pedregosos
Sectors: Guilleries

Antirrhinum majus L.

conillets

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: talussos, murs, runams
Sectors: Guilleries, plana

Asarina procumbens Mill.

[Antirrhinum asarina L.]

asarina

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fissures de roques
Sectors: Guilleries

Callitriche stagnalis Scop.

cal·lítric

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: aigües estagnants o de corrent lent, cursos fluvials, basses, recs
Sectors: Guilleries, plana

Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. muralis

[Linaria cymbalaria (L.) Mill.]

picardia

Família: Plantaginaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: murs, roques
Sectors: Guilleries, plana

Digitalis lutea L. subsp. lutea

digital groga

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Globularia alypum L.

foixarda

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: matollars, boscos clars, codines
Sectors: plana

Globularia bisnagarica L.

herba negra

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: brolles, prats secs, pinedes clares
Sectors: plana

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. crinita (Mabille) Greuter

[Linaria elatine subsp. crinita (Mabille) O. Bolòs et J. Vigo]

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rostolls
Sectors: Guilleries, plana

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine

[Linaria elatine (L.) Mill. subsp. elatine]

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rostolls
Sectors: plana

Kickxia spuria (L.) Dumort. subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern.

aixadetes

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rostolls
Sectors: plana

Linaria arvensis (L.) Desf.

linària arvense

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, conreus
Sectors: plana

Linaria pelisseriana (L.) Mill.

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, brolles, camps d’avellaners, vinyes
Sectors: plana

Linaria simplex Desf.

[L. arvensis subsp. simplex P. Fourn.]

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries

Misopates orontium (L.) Raf.

[Antirrhinum orontium L.]

gossets

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, talussos, vores de camins, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana

Plantago coronopus L.

cervina

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls calcigats, camins, solars abandonats, prats pasturats, erms
Sectors: Guilleries, plana

Plantago lagopus L.

morro d’ovella

Família: Plantaginaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats pasturats, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Plantago lanceolata L.

plantatge de fulla estreta

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, herbassars, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange

[P. major subsp. pleiosperma Pilg.]

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits, vores de pistes forestals saulonoses
Sectors: Guilleries

Plantago major L. subsp. major

plantatge gros

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: prats, herbassars humits, vores de camins, cunetes
Sectors: Guilleries, plana

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica

anagall d’aigua

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Veronica arvensis L.

verònica arvense

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, prats pasturats
Sectors: Guilleries, plana

Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga

creixen de cavall

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hidròfit (plantes aquàtiques)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores d’aigua
Sectors: Guilleries

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys

verònica camedris

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Veronica hederifolia L.

morró negre

Família: Plantaginaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, herbassars ruderals, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Veronica montana L.

verònica de muntanya

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos caducifolis
Sectors: Guilleries

Veronica officinalis L.

verònica oficinal

Família: Plantaginaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: vorades forestals humides, boscos caducifolis
Sectors: Guilleries

Veronica peregrina L. subsp. peregrina

verònica peregrina

Família: Plantaginaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits
Sectors: plana

Veronica persica Poir.

morró

Família: Plantaginaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, herbassars ruderals, vores de camins, marges de camps, terres remogudes
Sectors: Guilleries, plana