Poaceae

Aegilops geniculata Roth

traiguera

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, descampats
Sectors: plana

Aegilops neglecta Bertol.

traiguera triaristada

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: prats secs, descampats
Sectors: plana

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. var. pectiniforme (Roem. & Schult.) H. L. Yang

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals
Sectors: Guilleries

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris

agrostis tènue

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

[A. capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O. Bolòs Masalles & Vigo]

agrostis castellana

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats secs, pradells, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera

agrostis blanca

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Aira caryophyllea L.

nebulosa

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries

Aira cupaniana Guss.

nebulosa

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Aira multiculmis Dumort.

[A. caryophyllea subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens]

nebulosa

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand & Schinz

càrritx

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: brolles
Sectors: Guilleries

Anisantha diandra (Roth) Tzvelev

[Bromus diandrus Roth; Bromus gussonei Parl.]

estripa-sacs

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Anisantha madritensis (L.) Nevski

[Bromus madritensis L.]

blat del diable

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Anisantha rubens (L.) Nevski

[Bromus rubens L.]

bromus rogenc

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Anisantha sterilis (L.) Nevski

[Bromus sterilis L.]

estripa-sacs

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Anisantha tectorum (L.) Nevski

[Bromus tectorum L.]

bromus teulader

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals
Sectors: Guilleries, plana

Anthoxanthum odoratum L.

gram d’olor

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl subsp. elatius

fromental

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana

Arundo donax L.

canya

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: marges de camps, cursos fluvials, recs
Sectors: Guilleries, plana

Avena barbata Link subsp. barbata

cugula petita

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Avena sativa L.

civada

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (Paleàrtic occidental)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins
Sectors: plana

Avena sterilis L. subsp. sterilis

cugula grossa

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: marges de camps, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Avenella flexuosa (L.) Drejer

[Deschampsia flexuosa (L.) Trin.]

descàmpsia flexuosa

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

Família: Poaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de carreteres
Sectors: plana

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

[Dichanthium ischaemum (L.) Roberty]

albellatge fasciculat

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vores de camins i carreteres, erms, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.

fenàs de marge

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fenassars, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.

llistó

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: llistonars, prats secs
Sectors: Guilleries, plana

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. sylvaticum

fenàs de bosc

Família: Poaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries, plana

Briza maxima L.

bellugadís gros

Família: Poaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, brolles acidòfiles, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries, plana

Briza minor L.

bellugadís petit

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics
Sectors: Guilleries, plana

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus

[B. mollis L.]

cua de guilla

Família: Poaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, marges de camps, prats
Sectors: Guilleries, plana