Polygonaceae

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub

[F. aubertii (L. Henry) Holub; Polygonum aubertii L.]

vinya del Tibet

Família: Polygonaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: talussos humits, descampats, bardisses, recs
Sectors: plana

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve

[Polygonum convolvulus L.; Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort.]

fajol bord

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps, rostolls, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Fallopia dumetorum (L.) Holub

[Polygonum dumetorum L.; Bilderdykia dumetorum (L.) Dumort.]

fajol de bardissa

Família: Polygonaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vorades forestals, bardisses
Sectors: Guilleries

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre

[Polygonum hydropiper L.]

pebre d’aigua

Família: Polygonaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua, vernedes
Sectors: Guilleries, plana

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre

[Polygonum lapathifolium L.]

presseguera lapatifòlia

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, basses, recs
Sectors: Guilleries, plana

Persicaria maculosa Gray

[Polygonum persicaria L.]

presseguera persicària

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, basses, recs
Sectors: Guilleries, plana

Persicaria mitis (Schrank) Holub

[Polygonum mite Schrank]

presseguera fada

Família: Polygonaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua, vernedes
Sectors: Guilleries, plana

Persicaria orientalis (L.) Spach

[Polygonum orientale L.]

moc de gall dindi

Família: Polygonaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia, Australàsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: plana

Polygonum aviculare L.

passacamins

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, sòls calcigats, camins, sorrals, solars abandonats
Sectors: Guilleries, plana

Rumex acetosa L. subsp. acetosa

agrella

Família: Polygonaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: prats humits
Sectors: Guilleries

Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.

agrelleta

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: pradells terofítics, herbeis, sorrals, camps d’avellaners, vinyes
Sectors: Guilleries, plana

Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus

agrelleta de bou

Família: Polygonaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: pradells terofítics, sembrats, camps d’avellaners, vinyes, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Rumex conglomeratus Murray

paradella conglomerada

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals humides, herbassars humits, cunetes
Sectors: Guilleries, plana

Rumex crispus L.

paradella crespa

Família: Polygonaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals, conreus, marges de camps, vores de camins, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Rumex obtusifolius L.

paradella obtusifòlia

Família: Polygonaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Rumex pulcher L. subsp. pulcher

paradella mollerosa

Família: Polygonaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals, marges de camps, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Rumex sanguineus L.

paradella sanguínia

Família: Polygonaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos caducifolis
Sectors: Guilleries