Polypodiaceae

Polypodium cambricum L.

[P. vulgare subsp. serrulatum Arcang.]

polipodi

Família: Polypodiaceae
Regió: mediterrània
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes, relleixos rocosos, murs, talussos
Sectors: Guilleries, plana

Polypodium interjectum Shivas

[P. vulgare subsp. prionodes (Asch.) Rothm.]

polipodi

Família: Polypodiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos humits, roques, talussos
Sectors: Guilleries

Polypodium vulgare L.

polipodi

Família: Polypodiaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos humits, roques, talussos
Sectors: Guilleries, plana