Primulaceae

Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis

farigola mascle

Família: Primulaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: prats secs, matollars, roques
Sectors: plana

Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb.

[Anagallis arvensis L. subsp. arvensis]

anagall

Família: Primulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: conreus, vegetació ruderal, descampats, pradells
Sectors: Guilleries, plana

Lysimachia minima (L.) U. Manns & Anderb.

[Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause; Centunculus minimus L.]

centuncle

Família: Primulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls saulonosos temporalment humits
Sectors: Guilleries

Primula veris L.

[P. veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin]

prímula

Família: Primulaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos humits
Sectors: Guilleries

Samolus valerandi L.

enciamet de la Mare de Déu

Família: Primulaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: recs, cunetes, vores d’aigua
Sectors: Guilleries