Ranunculaceae

Anemone nemorosa L.

buixol

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, sots humits
Sectors: Guilleries, plana

Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris

corniol

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vernedes, sots humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Clematis flammula L.

vidiella

Família: Ranunculaceae
Regió: mediterrània
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: boscos clars, bardisses, vorades forestals poc humides
Sectors: Guilleries, plana

Clematis vitalba L.

vidalba

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: faneròfit (plantes llenyoses)
Hàbitat: boscos humits, bardisses, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Consolida ajacis (L.) Schur

[Delphinium ajacis L.]

esperó de cavaller

Família: Ranunculaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània, Paleàrtic occidental, Àsia)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: descampats, solars abandonats, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Ficaria ambigua Boreau

[F. verna subsp. fertilis (Laegaard) Stace; Ranunculus ficaria subsp. fertilis Laegaard]

gatassa

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: boscos de ribera, herbassars humits
Sectors: Guilleries, plana

Helleborus foetidus L.

marxívol

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: boscos de ribera i altres boscos humits
Sectors: Guilleries, plana

Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn.

el·lèbor verd

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: vernedes, fagedes, sots humits
Sectors: Guilleries, plana

Hepatica nobilis Schreb.

[Anemone hepatica L.]

herba fetgera

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fondals humits
Sectors: Guilleries

Ranunculus acris L. subsp. despectus M. Laínz

ranuncle acre

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries, plana

Ranunculus arvensis L.

ranuncle de camp

Família: Ranunculaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: camps
Sectors: plana

Ranunculus bulbosus L.

[incl. subsp. aleae (Willk.) Rouy & Foucaud]

botó d’or

Família: Ranunculaceae
Regió: pluriregional
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades herbàcies, prats humits, cunetes
Sectors: Guilleries, plana

Ranunculus parviflorus L.

ranuncle de flor petita

Família: Ranunculaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars humits, sorrals fluvials
Sectors: Guilleries, plana

Ranunculus repens L.

ranuncle repent

Família: Ranunculaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars humits, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Ranunculus sceleratus L.

gata rabiosa

Família: Ranunculaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: basses, vores d’aigua
Sectors: plana

Ranunculus trilobus Desf.

[R. sardous subsp. trilobus (Desf.) Rouy & Foucaud]

Família: Ranunculaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sòls temporalment humits
Sectors: Guilleries