Resedaceae

Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma

pebrots de ruc

Família: Resedaceae
Regió: mediterrània
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, descampats, talussos
Sectors: Guilleries, plana