Rhamnaceae

Frangula alnus Mill. subsp. alnus

[Rhamnus frangula L.]

fràngula

Família: Rhamnaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vernedes
Sectors: Guilleries

Paliurus spina-christi Mill.

espinavessa

Família: Rhamnaceae
Regió: pluriregional
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: marges de camps, bardisses, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Rhamnus alaternus L.

aladern

Família: Rhamnaceae
Regió: mediterrània
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes, matollars
Sectors: Guilleries, plana

Ziziphus jujuba Mill.

ginjoler

Família: Rhamnaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: plana