Salicaceae

Populus ×canadensis Moench

[P. deltoides × P. nigra]

pollancre del Canadà

Família: Salicaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, basses, vorades humides, solars abandonats
Sectors: Guilleries, plana

Populus alba L.

arbre blanc

Família: Salicaceae
Regió: pluriregional
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, basses, recs
Sectors: Guilleries, plana

Populus nigra L.

pollancre

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, vorades humides
Sectors: Guilleries, plana

Populus tremula L. subsp. tremula

trèmol

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos humits, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Salix alba L.

salze blanc

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera, basses
Sectors: Guilleries, plana

Salix atrocinerea Brot.

[S. cinerea subsp. oleifolia Macreight]

gatell

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: boscos de ribera, basses, bardisses, vorades forestals humides
Sectors: Guilleries, plana

Salix caprea L.

gatsaule

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: vorades forestals humides
Sectors: Guilleries

Salix eleagnos Scop.

sarga

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Salix purpurea L.

saulic

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, basses
Sectors: plana

Salix triandra L.

salze triandre

Família: Salicaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: plana