Santalaceae

Osyris alba L.

ginestó

Família: Santalaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: vorades forestals, boscos clars, marges
Sectors: Guilleries, plana