Scrophulariaceae

Buddleja davidii Franch.

budleia

Família: Scrophulariaceae
Regió: tàxon introduït (Àsia)
Tipus: macrofaneròfit (arbres i arbusts alts)
Hàbitat: cursos fluvials, runams, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Scrophularia auriculata L. subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm.

[S. auriculata subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo]

escrofulària aquàtica

Família: Scrophulariaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos humits, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Scrophularia nodosa L.

escrofulària nodosa

Família: Scrophulariaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: boscos humits, vores d’aigua
Sectors: Guilleries, plana

Verbascum blattaria L.

blatària

Família: Scrophulariaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: talussos, vores de camins
Sectors: Guilleries, plana

Verbascum boerhavii L.

trepó magenc

Família: Scrophulariaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: clarianes forestals, talussos, sòls sorrencs
Sectors: Guilleries

Verbascum lychnitis L.

trepó candeler

Família: Scrophulariaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: talussos, vores de pistes forestals
Sectors: Guilleries

Verbascum pulverulentum Vill.

trepó pulverulent

Família: Scrophulariaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: clarianes forestals, erms, descampats, sorrals
Sectors: Guilleries, plana

Verbascum sinuatum L.

trepó ploraner

Família: Scrophulariaceae
Regió: mediterrània
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: fenassars, descampats, herbassars ruderals poc humits
Sectors: Guilleries, plana

Verbascum thapsus L.

[V. thapsus subsp. crassifolium (Lam.) Murb; V. thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens]

trepó joanal

Família: Scrophulariaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: vorades forestals, talussos, tallades forestals
Sectors: Guilleries, plana