Solanaceae

Datura stramonium L.

herba talpera

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Nord i Central)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: rostolls, sorrals fluvials, terres remogudes, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Petunia ×hybrida E. Vilm.

[P. axillaris (Lam.) Britton, Stern & Poggenb. × P. integrifolia (Hook.) Schinz & Thell.]

petúnia

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (origen antropogènic/cultiu)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals fluvials, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana

Physalis angulata L.

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: plana

Physalis peruviana L.

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: sorrals fluvials
Sectors: plana

Solanum chenopodioides Lam.

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: herbassars ruderals humits
Sectors: Guilleries, plana

Solanum dulcamara L.

dolçamara

Família: Solanaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: vorades forestals humides, bardisses
Sectors: Guilleries

Solanum lycopersicum L.

tomaquera

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: sorrals fluvials, descampats, terres remogudes
Sectors: plana

Solanum nigrum L.

morella

Família: Solanaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges de camps
Sectors: Guilleries, plana

Solanum tuberosum L.

patatera

Família: Solanaceae
Regió: tàxon introduït (Amèrica del Sud)
Tipus: geòfit (plantes bulboses o rizomatoses)
Hàbitat: marges de camps, sorrals fluvials
Sectors: plana

Solanum villosum Mill.

[S. nigrum subsp. miniatum Willd.]

morella

Família: Solanaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins, herbassars ruderals, marges de camps
Sectors: Guilleries