Thymelaeaceae

Daphne gnidium L.

matapoll

Família: Thymelaeaceae
Regió: mediterrània
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: alzinars, suredes, pinedes, matollars
Sectors: Guilleries, plana

Daphne laureola L. subsp. laureola

lloreret

Família: Thymelaeaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: nanofaneròfit (arbusts)
Hàbitat: boscos humits
Sectors: Guilleries

Thymelaea gussonei Boreau

bufalaga

Família: Thymelaeaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: vores de camins
Sectors: plana