Urticaceae

Parietaria judaica L.

morella

Família: Urticaceae
Regió: mediterrània
Tipus: camèfit (petites mates llenyoses)
Hàbitat: murs, runams, solars abandonats
Sectors: Guilleries, plana

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy

Família: Urticaceae
Regió: tàxon introduït (conca mediterrània)
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: murs humits
Sectors: Guilleries

Urtica dioica L. subsp. dioica

ortiga gran

Família: Urticaceae
Regió: eurosiberiana
Tipus: hemicriptòfit (plantes herbàcies)
Hàbitat: herbassars ruderals humits, cardassars, terres humides remogudes
Sectors: Guilleries, plana

Urtica urens L.

ortiga petita

Família: Urticaceae
Regió: pluriregional
Tipus: teròfit (plantes anuals)
Hàbitat: herbassars ruderals, vores de camins, descampats
Sectors: Guilleries, plana